Esbjerg kommune med i OrkesterMester

Præstegårdsskolen Urban bliver en del af OrkesterMester.

Esbjerg Kulturskole vil genoplive traditionen for skoleorkestre, og et nyt samarbejde med den nationale OrkesterMester-ordning er et vigtigt skridt på vejen.

Urbanskolen som kulturprofilskole tænker kunst og kultur ind i skoledagen. Det er planen, at skolens to andre afdelinger, Rørkjær Skole Urban og Danmarksgade Skole Urban, også skal have musikklasser, så Urbanskolen kan få et samlet skoleorkester.

Se pressemeddelelse her:

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/presserum/pressemeddelelser