Opstart Kurs Us

De forgangne to uger har omkring 90 lærere og ledere deltaget i OrkesterMesters Opstartskursus. Indhold på kurset har været at blive klædt på til opgaven på at etablere teamet som skal igangsætte skoleorkestret på de 11 nye skoler rundt i Danmark.

Nøgleorderne for kurset har været:

OPSTART: Introduktion til OrkesterMester, præsentation af teamsamarbejdet og metodikker for at få alle børn med.

KURS: Hver kommune/skole sætter sin egen retning for projektet ud fra de rammer som er til stede lokalt.

US: Teamet som en fælles enhed, hvor de forskellige fagligheder skal ses som en styrke og indgå i et ligeværdigt samarbejde mellem folkeskole og musik/kulturskole.

Se billeder fra kursusdagene i galleriet her: