Optag af nye skoler

Fra 2020-21 er det muligt for nye skoler at blive en del af OrkesterMester-projektet.

Optag kan ske ved, at folkeskole, musik- og kulturskole og kommune går sammen og i fællesskab indsender en ansøgning til Danske Musik- og Kulturskoler. 
Ansøgningskriterierne meldes ud i starten af september 2019 og ansøgningsfristen er 1. december 2019. 
Den 3. januar 2020 bliver det offentliggjort hvilke ansøgere, der kommer med i OrkesterMester.
 
OrkesterMester anbefaler alle interesserede at ansøge, herunder også tidligere ansøgere som ikke kom med i projektets første fase.
 
Spørgsmål vedr. OrkesterMester og ansøgningsrunden kan rettes til projektmedarbejder Bent Hjort: bent.hjort@orkestermester.dk, 5192 2684

 

For mere inspiration:

Artikel i Skolelederforeningens fagblad "Plenum" august 2019:

https://issuu.com/skolederforeningen/docs/plenum_5_19_web/50

Artikel på folkeskolen.dk:

https://www.folkeskolen.dk/688451/gode-raad-til-laereren-som-oensker-et-skoleorkester