OrkesterMesterFest 11. juni 2020 aflyses.

OrkesterMester og Danske Musik- og Kulturskoler (DMK) aflyser planlagt OrkesterMesterFest 11. juni 2020 i DR Koncerthuset. OrkesterMesterFesten var planlagt afviklet sammen med DR Symfoniorkestret. Aflysningen sker pga. nuværende Covid-19 situationen i Danmark, hvor DMK ikke ser det muligt at gennemføre arrangementet, som bl.a. kræver at omkring 1000 personer samles indenfor.

Se pressemeddelelse