OrkesterMesterFester 2021

Juni 2021


OrkesterMesterFester i hele Danmark

Juni 2021 holdes der OrkesterMesterFester sammen med Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester og DR Symfoniorkestret på følgende datoer:

- Onsdag d. 9. juni: Aalborg Symfoniorkester

- Torsdag d. 17. juni: Odense Symfoniorkester

- Fredag d. 18. juni. DR Symfoniorkestret

 

Mere information følger