OM ORKESTERMESTER 

OrkesterMester har været i gang siden efteråret 2018. Bliv klogere på hvad OrkesterMester er og hvilken forskel det gør for børn og skoler at være en del af OrkesterMester i nedenstående videoer.

Grundtankerne i OrkesterMester

Hvad er OrkesterMester og hvilke værdigrundlag ligger til grund.

Se optagelser fra lanceringen på Kulturmødet på Mors 2018.

Hvorfor orkesterinstrumenter i folkeskolen

Se hvilke tanker og overvejelser man gør på Hvinningdalskolen i Silkeborg og hør hvordan det lyder når 80 børn spiller.

Optagelser produceret af Kulturministeriet i forbindelse med lanceringen af Musikhandlingsplanen 2019-22.

Hvad siger børnene?

Hør OrkesterMester-børnenes oplevelser på at være en del af OrkesterMester, samt det at spille sammen med DR SymfoniOrkestret.

Optagelser OrkesterMesterFest i DR-byen 2019.

Orkesterspil og transfer

Hør lærere og ledere sætte ord på hvad musikken og orkesterspillet giver børnene og deres skole.

Optagelser fra OrkesterMesterFest i DR-byen 2019.

OrkesterMester: 

- er en organisation der sigter på at opdyrke skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et.

- er hele klasser, der spiller.


-modellen forudsætter en egen-investering for kommunen:

Musikskolens ledelse og skolens ledelse har fælles ansvar for, at OrkesterMester-forløbet forankres i forvaltning og kommunalbestyrelse med hensyn til lærerlønstimer, undervisningsmaterialer og lokaler. Egen-investering vil være minimum 400.000 kr. samlet over de første 4 år.

Danske Musik og Kulturskoler er projektejer på OrkesterMester. Skolelederforeningen og
DR SymfoniOrkestret er partnere. En række orkestre og organisationer bakker op.

 

Formål

-  at sikre Selvtillid, Sammenhold, Skolestolthed og Spilleglæde til børn, og deres familier, skoler og kommuner.
 

Gennem musikken forsøger vi at:

- udvikle og fremme børns musikalske og instrumentale evner og kundskaber.

- fremme det lokale musikmiljø.

- udvikle børns erkendelse og fantasi med orkestret som ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

- give tillid til egne muligheder gennem mestring i orkestret.

- Vi ønsker at skoleorkestre skal kunne findes i alle landets kommuner.

 

OrkesterMester er støttet af Nordea-fonden og er en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022.