MUSIKHANDLINGSPLAN 

Musikhandlingsplan 2019-2022

I forbindelse med Kulturminister Mette Bocks lancering af Musikhandlingsplanen for 2019-2022 blev det offentliggjort, at OrkesterMester modtager et tilskud på 10 millioner kroner til en udvidelse af det eksisterende projekt.

OrkesterMesters styregruppe er i foråret 2019 i dialog med Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen, med henblik på at afklare, hvordan bevillingen skal udmøntes. I samme periode vedtages det, hvordan ansøgningsprocedurerne bliver defineret, herunder hvilke kriterier, der vil blive lagt til grund for udvælgelsen af nye deltagende kommuner, samt hvilke frister, der vil være for indsendelse af ansøgninger.

Der vil løbende blive informeret om dette via denne hjemmeside, ligesom alle medlemmer af Skolelederforeningen og foreningen Danske Musik- og Kulturskoler vil få information direkte fra foreningerne.

 

 Musikhandlingplan 2019-2022