MUSIKHANDLINGSPLANEN

Musikhandlingsplan 2019-2022

I forbindelse med Kulturminister Mette Bocks lancering af Musikhandlingsplanen for 2019-2022 blev det offentliggjort, at OrkesterMester modtager et tilskud på 10 millioner kroner til en udvidelse af det eksisterende projekt.

Projektejer af OrkesterMester "Danske Musik- og Kulturskoler" har sammen med "Slots- og Kulturstyrelsen" udformet OrkesterMester Strategi 2019-2022 som er rammeaftalen for udmøntning af de kulturministerielle midler. Som supplement til rammeaftalen er udformet Tillæg til Strategi som beskriver kriterierne for deltagelse.

I perioden september 2019 til 27. januar 2020 har det været muligt for skoler at søge optag i OrkesterMester. Ansøgningerne forventes færdigbehandlet medio februar 2020 og offentliggøres 27. februar. De nye OrkesterMester-skoler starter op fra skoleåret 2020-2021.

 Musikhandlingplan 2019-2022