NORDEA-FONDEN 

Nordea-fonden 2019-2022

Daværende organisation "Danske Musik og Kulturskoleledere" - i 2019 sammen med DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning) samlet i organisationen "Danske Musik- og Kulturskoler" - indgik i 2017 aftale med Nordea-fonden omkring en bevilling på 3,45 millioner kr. til opstart af OrkesterMester i Danmark.

Med lancering på Kulturmødet på Mors efteråret 2018, startede ni skoler op med estimeret 550 deltagende børn. August 2019 blev antallet af børn udvidet til 1100 børn i de eksisterende projekter.

2,5 millioner af Nordea-fondens midler er budgetteret til indkøb af musikinstrumenter. De resterende midler er budgetteret til events, herunder dækning af transport og materialer til OrkesterMesterFester sammen med DR SymfoniOrkestret, kurser, kommunikation og projektledelse. Midlerne dækker de først to sæsoner af OrkesterMester og forventes at være brug planmæssigt pr. 1. juli 2020.

Fra august 2020 overgår de ni OrkesterMester-skoler til de kulturministerielle midler fra Musikhandlingsplanen 2019-2022