SILKEBORG

  

Hvinningdalskolen - Den Kreative Skole, Silkeborg


Godt oppe på bakken vest for Silkeborg Langsø ligger Hvinningdalskolen. Omkring 75 børn fra tre 2. klasse spiller violin eller cello. 

Orkester og ramme

I samarbejde med kommunes musikskole Den kreative skole, har man valgt at satse på et strygeorkester, som supplement til området andre skoleorkestre, hvor der bl.a. eksisterer flere blæserorkestre. 

Man har prioriteret at inddrage alle Hvinningdalskolens 2. klasses-elever, hvilket har betydet en ekstra egen-investering i forhold til midler til både lærerlønninger og instrumentkøb. Derudover får nogle af Hvinningdalskolens lærere selv instrumentalundervisning af musikskolens lærere, mhp. i højere grad at kunne mestre et strygerinstrument.

Undervisningen afvikles i skoletiden hver tirsdag.

 

 

Hvinningdalskolen

 

 

Den Kreative Skole

 

 

Silkeborg Kommune

Kontakt


Niels Folke Wulff Jørgensen

Pædagogisk leder, Hvinningdalskolen

89 70 25 51
niels.folke@silkeborg.dk

Erling Kyvsgaard

Kulturskoleleder, Den Kreative Skole

89 70 53 01
erling.kyvsgaard@silkeborg.dk

Joan Frost

Tovholder

skovbofrost@gmail.com