TØNDER

  

Tønder Kommunes ni folkeskoler - Tønder Kulturskole


Orkestermesterprojektet i Tønder kommune navngivet Tønder Skoleorkester er styret af Tønder Kulturskole.

Folkeskolerne i Tønder

Orkestret består primært af musikklasseelever fra kommunens folkeskoler 3. årgang, som alle inden de kommer i orkester, har spillet på to forskellige orkesterinstrumenter. De af eleverne der har lyst til mere, kommer med i OrkesterMester.

Fire kulturskolelærere samarbejder med en folkeskoletovholder. Denne tovholder er samtidig folkeskolelærerrepræsentant i Kulturskolens bestyrelse.

Teamet


 

 

Tønder Kulturskole

 

 

Tønder Kommune

Kontakt


Henrik Thaysen Dam

Kulturskoleleder

Telefon: 74 92 88 51
htd@toender.dk

Dorthe Lindholm Olesen

Folkeskolekoordinator

Telefon: 
uv8b74ca@skoletdr.dk