Ansøgning om deltagelse i 2024-2027

På denne side kan du finde information om deltagelse i OrkesterMester i perioden 2024 – 2027.

Ansøgningsfrist: Mandag 26. februar 2024, kl. 12.00

Kriterier for deltagelse

For at deltage i OrkesterMester 2024-2027 skal skoleorkestre og -kor forpligte sig til et gensidigt samarbejde mellem musik- og kulturskole og folkeskole.

Deltagerne forpligter sig til at være en del af hele projektperioden, deltage i planlagte aktiviteter og bidrage aktivt ved at dele viden og erfaringer fra egne indsatser.

I den nye periode vil det være muligt at inkludere andre orkester- og korkonstruktioner i OrkesterMester.

Tidligere inkluderede OrkesterMester alene nyetablerede skoleorkestre, hvor instrumentalundervisningen var en integreret del af den obligatoriske undervisning i folkeskolen.

Det betyder, at skoler, der i forvejen arbejder med skoleorkestre eller -kor, instrumentklasser eller andre lignende indsatser, kan blive en del af OrkesterMester, så længe der eksisterer et samarbejde mellem musik- og kulturskolen og folkeskolen.

Ambitionen med OrkesterMester 2024 – 2027 er, at flere børn får musikalske færdigheder og adgang musikalske fællesskaber. Derfor er det centralt, at der i ansøgningen argumenteres for, hvordan I med jeres skoleorkester og/eller kor, opnår en bredde af børn og unge lokalt.

Deltagere i OrkesterMester udvælges ud fra:

  • At der nationalt er en geografisk spredning af indsatserne
  • Deltagernes spredning i socioøkonomiske baggrund
  • Prioriteringen af det gensidige samarbejde mellem folkeskole og kultur- og musikskole

Økonomisk støtte

OrkesterMester tilbyder økonomisk støtte til instrumenter og materialer og inkluderer alle deltagende skoleorkestre og -kor i en årlig OrkesterMesterFest i et af landets koncerthuse. OrkesterMester retter sig mod elever i indskoling og mellemtrin.

Styregruppen

Udvælgelse af deltagerskoler til OrkesterMester 2023-2027 foretages af OrkesterMesters styregruppe på baggrund af de indkomne ansøgninger.

I styregruppen sidder:

Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen
Karen Johansen, Formand Musiklærerforeningen.
Jesper Mikkelsen, B&U Producent – Outreach, Aalborg Symfoniorkester
Mette Storgård Jensen, Projektleder DR Musikariet
Lotte Trangbæk, Generalsekretær, DMK
Thomas Winther, Formand, DMK

Ansøgningsfrist: Mandag 26. februar 2024, kl. 12.00

A: Når du har udfyldt formularen, vil du kunne se teksten “Tak for din ansøgning…”. Hvis du ikke kan se denne tekst, kan det være, fordi du mangler at udfylde et obligatorisk felt i formularen.

B: Umiddelbart efter du har sendt din ansøgning, modtager alle de tre angivne kontaktpersoner en mail fra os som kvittering. Først når I har mailen, kan I være sikre på, at vi har registreret ansøgningen. 

Hvad er OrkesterMester

OrkesterMester er en national indsats under Musikhandleplanen 2023-2027*. Indsatsen sigter mod at etablere skoleorkestre og -kor på tværs af landet. Formålet er:

  • at fremme børns musikalske, sangmæssige og instrumentale færdigheder
  • at styrke trivsel og musikglæde gennem musikalske fællesskaber

OrkesterMester arbejder for at styrke musikkulturen på landets folkeskoler, og skabe trygge, sjove og relevante musik og/eller kortilbud i et samarbejde mellem musik- og kulturskoler og landets folkeskoler.

Det gør projektet bl.a. gennem at:

  • tilbyde relevant materiale som skoleorkestre og -kor kan benytte i løbet af skoleåret – og som i slutning af året kan spilles og synges til den fælles OrkesterMesterFest
  • tilbyde netværks- og videndelingsmøder for lærere og ledere på de deltagende skoler
  • yde økonomisk støtte til instrumenter og materialer. Indsatsen tilbyder økonomisk støtte, som gør det muligt for skoleorkestre at anskaffe de nødvendige instrumenter, og kor kan få dækket udgifter til nodemateriale og andet relevant udstyr. Der dækkes ikke lønudgifter.
  • Alle deltagerne bliver inviteret til en storslået festlig afslutning. OrkesterMester samarbejder med landets professionelle symfoniorkestre – og året kulminerer med en fælles koncert i en af landets koncertsale. Festerne og alle udgifter til transport og materiale til dagen dækkes af OrkesterMester.

*Musikhandleplanen omfatter perioden 2023-2026. OrkesterMester vil dog følge skoleåret, og afvikles derfor i skoleår: 2024-2025, 2025-2026 samt 2026-2027.