Lær mere om vores skoleorkestre rundt i landet

BRØNDERSLEV

Musikskole: Kulturskolen Brønderslev

Folkeskoler: Nørre Ådal Friskole & Agersted Friskole

Tovholder & Leder af Kulturskolen: John Fuglsang

Kulturskolen Brønderslev samarbejder med de to friskoler i kommunen. På Nørre Ådal Friskole arbejder man på at etablere et strygerensemble og på Agersted Friskole et blæserensemble bestående af Cornet/trompet og Pbones.

Opstartede projektet i 2018

 

EGEDAL

Musikskole: Egedal Musik & Kulturskole

Folkeskole: Distrikskole Ølstykke, inkl. tre folkeskoler:

  • Hampelandskolen
  • Toftehøjskolen
  • Maglehøjskolen

Folkeskolekoordinator: Maria Louise Holm Søby

Tovholder: Jesper Rudloff

Opstartede projektet i 2018

Via en samarbejdsaftale med Egedal kommune, er Egedal Musikskole til stede på alle kommunens skoler.

Distriktskole Ølstykke har tre afdelinger hvor OrkesterMester-projektet er tilknyttet.

ESBJERG

Musikskole: Kulturskolen Esbjerg

Folkeskole: Præstegårdsskolen

Tovholder og afdelingsleder: Niels Tilma

Opstartede projektet i 2021

Præstegårdsskolen er en mellemstor skole i Esbjerg Øst. Skolen er en del af URBAN skoleenheden der samlet set har en kulturprofil. På Præstegårdsskolen bla. i form af OrkesterMester der i august 2020 startede op med skolens 2. og 3. klasser i alt 60 elever.

FAABORG-MIDTFYN

Musikskole: Faaborg-Midtfyn musikskole

Folkeskole: Brorskolen afdeling Rolfsted

Tovholder: Kim Thorsen

Opstartede projektet i 2018

Syd/øst for Odense ligger Broskolen, hvor elever fra afdeling Rolfsted er en del af OrkesterMesterprojektet siden 2018

Den musikalske ramme er et harmoniorkester, som består af blæser- og slagtøjsinstrumenter.

GRIBSKOV

Musikskole: Kulturskolen Gribskov

Folkeskole: Gilbjergskolen afd. Parkvej

Tovholder: Jens Peter Børch

Opstartede projektet i 2020

Gilbjergskolen afd. Parkvej og Kulturskolen Gribskov arbejder sammen om OrkesterMester i Gribskov Kommune.

Orkesteret har violin, cello, kontrabas og slagtøj som primære instrumenter.

HERNING

Musikskole: Herning Musikskole

Folkeskole: Herningvej skole

Tovholder: John Frosch

Opstartede projektet i 2020

Herning Musikskole arbejder med OreksterMester på herningvej skole, hvor besætningern primært består af blæserinstrumenter og slagtøj.

HVIDOVRE

Musikskole: Hvidovre musik- & Billedkunstskole

Folkeskole: Gundehusskolen

Tovholder: Mette Rossau Kristensen

Opstartede projektet i 2020

I samarbejdet mellem Hvidovre musik- & Billedkunstskole og Gungehusskolen får 3. årgange mulighed for at deltage i skoleorkester i to timer en gang om ugen. Orkestret består af strygere samt træblæsere.

HØRSHOLM

Musikskole: Hørsholm Musikskole

Folkeskole: Hørsholm Skole

Tovholder: Annette Ketils

Opstartede projektet i 2020

Hørsholm skole og musikskole samarbejder om at etablere et skoleorkester lokalt. Der er fokus på det klassiske  symfoniorkesters instrumenter. Det gælder strygerinstrumenterne violin og cello samt blæserinstrumenterne tværfløjte, klarinet, trompet og horn.

KOLDING

Musikskole: Kulturskolen Kolding

Folkeskole: Vamdrup Skole

Tovholder:

Louise Svane Thomsen/Beck

Opstartede projektet i 2020

Sydvest for Kolding ligger Vamdrup Skole, der som en del af orkesterMester projektet, nu har sit eget strygerorkester: Vamdrups Skoles Strygerorkester.

MORSØ 1

Musikskole: Musikskolen på Mors

Folkeskole: Dueholm skolen & M.C. Holms skole

Tovholder Dueholmskolen: Søren Sloth 

Tovholder MC Holm: Jeanette Nielsen

Opstartede projektet i 2018

På Nykøbing Mors´ byskole, M. C. Holms Skole samt Dueholmskolen arbejder man med OrkesterMester projektet

Her spiller eleverne primært på messing instrumenter.

MORSØ 2

Musikskole: Musikskolen på Mors

Folkeskole: Øster Jølby og Sydmors skole

Tovholder: Thomas Balch (Tom) 

Opstartede projektet i 2020

På Nykøbing Mors´ byskole M. C. Holms Skole samt Dueholmskolen arbejder man med OrkesterMester projektet

Her spiller eleverne primært på messing instrumenter.

NÆSTVED

Musikskole: Næstved Musikskole

Folkeskole: Lille Næstved Skole

Tovholder: Kristjan Berger

Opstartede projektet i 2018

Lille Næstved Skole består af seks afdelinger, placeret i Næstved by og de omkringliggende landsbyer. På Afdeling Herufholmsvej

Musikken er bygget op omkring et harmoniorkesterdeltager elever i OrkesterMester projektet

ODENSE

Musikskole: Odense Musikskole

Folkeskole: Odinskolen

Tovholder: Birgitte Momme Nielsen

Opstartede projektet i 2020

I den østlige del af Odense ligger Odinskolen.

Orkesteret er et harmoniorkester og for første gang i orkestermester-historien med obo som medspiller. Vi vægter det tværprofessionelle samarbejde imellem lærere, pædagoger og musikskolelærere og benytter solmisation til sammenspil for at tage hensyn til instrumenternes forskellige transponeringer.

RINGKØBING/SKJERN

Musikskole: Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Folkeskole: Ringkøbing Skole

Tovholder: Inge Engelst Graversen

Opstartede projektet i 2018

På en fælles adresse i udkanten af Ringkøbing by, er Musikskolen Ringkøbing-Skjern placeret i samme bygning som Ringkøbing Skole.

Målsætningen er på sigt at etablere et symfoniorkester bestående af stryger-, blæser- og slagtøjsinstrumenter. Som opstart har man valgt instrumenterne violin, tværfløjte, klarinet og marimba.

SILKEBORG

Musikskole: Den KreativeSkole – Kulturskolen Silkeborg

Folkeskole: Hvinningdalskolen

Tovholder: Christian Hørbov-Meier

Opstartede projektet i 2018

Godt oppe på bakken vest for Silkeborg Langsø ligger Hvinningdalskolen. I samarbejde med kommunes musikskole Den Kreative Skole, har man valgt at satse på et strygeorkester, som supplement til området andre skoleorkestre, hvor der bl.a. eksisterer flere blæserorkestre.

SKIVE 1

Musikskole: Skive Musikskole

Folkeskole: Ådalskolen 

Tovholder: Lotte Mølgaard

Opstartede projektet i 2018

I den sydvestelige del af Skive ligger Ådalskolen, bestående af elever fra 0.-6. klasse.

Symfoniorkester er rammen for de instrumenter som er i spil: Det gælder strygerinstrumenterne samt blæserinstrumenterne tværfløjte, klarinet, trompet og horn.

SKIVE 2

Musikskole: Skive Musikskole

Folkeskole: Skivehus Skole

Tovholder: Kristina Veis Donnerup

Opstartede projektet i 2020

Skivehus skole ligger i smukke omgivelser nær skov og strand, og er med sine knap 500 elever en mellemstor skole.

Målet med OrkesterMester er på sigt at etablere et Fanfareorkester på skolen, og skolens 2. klasser bliver i år undervist i saxofon, trækbasuner og kornetter.

SORØ

Musikskole: Sorø Musiske Skole

Folkeskole: Sorø Borgerskole

Tovholder: Nikolaj Wolf

Opstartede projektet i 2018

Midt i Sorø ligger Sorø Borgerskole og Sorø Musiske Skole i samme bygninger.Rammen for musikken er at skabe et symfoniorkester bestående af stryger-, blæser- og slagtøjsinstrumenter.

TØNDER

Musikskole: Tønder musikskole

Tovholder: Dorthe Lindholm Olesen

Opstartede projektet i 2020

Orkestermesterprojektet i Tønder kommune navngivet Tønder Skoleorkester er styret af Tønder Kulturskole.

Orkestret består primært af musikklasseelever fra kommunens folkeskoler 3. årgang, som alle inden de kommer i orkester, har spillet på to forskellige orkesterinstrumenter. De af eleverne der har lyst til mere, kommer med i OrkesterMester.

AALBORG

Musikskole: Aalborg Kulturskole

Folkeskole: Herningvej Skole

Tovholder: Jonas Scheffler

Opstartede projektet i 2020

Herningvej Skole er en mellemstor skole beliggende i det østlige Aalborg. I samarbejde med Aalborg Kulturskole starter de et harmoniorkester med træblæsere, messingblæsere og slagtøj.

2024 – 2027

Egedal |  Egedal Musik- og Kulturskole | Distriktskole Ølstykke Maglehøjskolen og Søhøjskolen

Esbjerg | Kulturskolen EsbjergEsbjerg Ansgarskolen

Esbjerg | Kulturskolen Esbjerg Præstegårdskolen

Fredericia | Den Kreative Skole i Fredericia Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov

Fredericia | Den Kreative Skole i Fredericia Ullerupbæk afd. Skjoldborgvej

Fredericia | Den Kreative Skole i Fredericia Højmosen

Gribskov | Kulturskolen Gribskov  Gilbjergskolen afdeling Parkvej

Herning | Herning Musikskole  Kildebakkeskolen

Holbæk Holbæk Kulturskole Bjergmarkskolen

Holstebro | Holstebro Musikskole  Sønderlandsskolen

Horsens | Musik- og Balletskolen Horsens | Brædstrup skole

Horsens | Musik- og Balletskolen Horsens Byskolen afdeling Kildegade

Horsens | Musik- og Balletskolen Horsens Byskolen afdeling Kildegade

Hvidovre | Hvidovre Musikskole Gungehusskolen

Høje-Taastrup | Kulturskolerne i Høje-Taastrup Ole Rømer-Skolen

Høje-Taastrup Kulturskolerne i Høje-Taastrup Ole Rømer-Skolen

Hørsholm | Musikskole Hørsholm Skole Rungsted skole

Kolding | Kulturskolen Kolding Vamdrup Skole

København | København Kommunes Musikskole Harrestrup Å skole

København | København Kommunes Musikskole Kildevældsskolen

Køge | Køge Musikskole Kirstinedalsskolen

Nyborg | Nyborg Kulturskole Birkhovedskolen

Odense | Odense Musikskole Risingskolen

Odense | Odense Musikskole Vestre Skole

Odense | Odense Musikskole Dalumskolen

Skive | Skive Musikskole Ådalskolen

Sorø | Sorø Musiske Skole Sorø Borgerskole

Tønder | Tønder Kulturskole Folkeskolerne i Tønder kommune

Aabenraa Aabenraa Musikskole Høje Kolstrup Skole

Aalborg Kulturskole / Filstedvejens Skole Aalborg Kulturskole Filstedvejens skole

Aalborg Kulturskole / Bundgaardsskolen Aalborg Kulturskole Bundgaardsskolen