Bliv klogere på os …

OrkesterMester skaber skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et.

Formålet er at sikre selvtillid, sammenhold, skolestolthed og spilleglæde til børn, og deres familier, skoler og kommuner.

Gennem musikken forsøger vi at:

  • udvikle og fremme børns musikalske og instrumentale evner og kundskaber.
  • fremme det lokale musikmiljø.
  • udvikle børns erkendelse og fantasi med orkestret som ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst.
  • give tillid til egne muligheder gennem mestring i orkestret.
OrkesterMester er hele klasser, der spiller. Modellen forudsætter en egen-investering for kommunen: Musikskolens ledelse og skolens ledelse har fælles ansvar for, at OrkesterMester-forløbet forankres i forvaltning og kommunalbestyrelse med hensyn til lærerlønstimer, undervisningsmaterialer og lokaler.

OrkesterMester samarbejder med DR Symfoniorkester, Cph Phil, Odense Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester.’

 

ORGANISATION

Projektejer: Danske Musik- og Kulturskoler 

Partnere:  Skolelederforeningen, DR SymfoniOrkestret, landsdelsorkestrene

Bidragsydere: Nordea-fonden, Augustinus Fonden og Kulturministeriet 

Styregruppen: 

Thomas Winther, Formand, Dansk Musik- og Kulturskoler, thomas.winther@koege.dk

Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen, dora@skolelederne.org

Mette Storgård Jensen, Projektleder DR Musikariet, DR Koncerthuset. mjme@dr.dk

Lotte Trangbæk Generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler, lt@dmkskoler.dk

Karen Johansen, Formand Musiklærerforeningen, karen@musiklaererforeningen.dk

Jesper Mikkelsen, Aalborg Symfoniorkester, B&U Producent – Outreach

OrkesterMester-håndbogen bygger på to rapporter, der har undersøgt erfaringerne med orkesterklasserne fra henholdsvis et børne- og et voksenperspektiv.