Bliv klogere på os …

2018-2024: OrkesterMester opdyrker skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et.

OrkesterMester er hele klasser, der spiller. Modellen forudsætter en egen-investering for kommunen: Musikskolens ledelse og skolens ledelse har fælles ansvar for, at OrkesterMester-forløbet forankres i forvaltning og kommunalbestyrelse med hensyn til lærerlønstimer, undervisningsmaterialer og lokaler.

OrkesterMester samarbejder med DR Symfoniorkester, Cph Phil, Odense Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester.’

Formål

Formålet er at sikre selvtillid, sammenhold, skolestolthed og spilleglæde til børn, og deres familier, skoler og kommuner.

Gennem musikken forsøger vi at:

– udvikle og fremme børns musikalske og instrumentale evner og kundskaber.

– fremme det lokale musikmiljø.

– udvikle børns erkendelse og fantasi med orkestret som ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

– give tillid til egne muligheder gennem mestring i orkestret.

ORGANISATION

Projektejer: Danske Musik- og Kulturskoler 

Partnere:  Skolelederforeningen, DR SymfoniOrkestret, landsdelsorkestrene

Bidragsydere: Nordea-fonden, Augustinus Fonden og Kulturministeriet 

Styregruppen: 

Thomas Winther, Formand, Dansk Musik- og Kulturskoler, thomas.winther@koege.dk

Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen, dora@skolelederne.org

Mette Storgård Jensen, Projektleder DR Musikariet, DR Koncerthuset. mjme@dr.dk

Lotte Trangbæk Generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler, lt@dmkskoler.dk

Karen Johansen, Formand Musiklærerforeningen, karen@musiklaererforeningen.dk

Jesper Mikkelsen, Aalborg Symfoniorkester, B&U Producent – Outreach

OrkesterMester har været i gang siden efteråret 2018. Se nedenstående videoer og bliv klogere på hvad OrkesterMester er, og hvilken forskel det gør for børn og skoler at være en del af OrkesterMester.

Sammen om musikken

Musik er noget vi gør sammen og støtter op om sammen. Hør børn og voksne give deres perspektiver på hvad Sammenspil og Sammenhold gør for Spilleglæde og Skolestoltheden.

Optagelser fra Gungehussskolen i Hvidovre februar 2020

Hvorfor orkesterinstrumenter i folkeskolen

Se hvilke tanker og overvejelser man gør på Hvinningdalskolen i Silkeborg og hør hvordan det lyder når 80 børn spiller.

Optagelser produceret af Kulturministeriet i forbindelse med lanceringen af Musikhandlingsplanen 2019-22.

Hvad siger børnene?

Hør OrkesterMester-børnenes oplevelser på at være en del af OrkesterMester, samt det at spille sammen med DR SymfoniOrkestret.

Optagelser OrkesterMesterFest i DR-byen 2019.

Orkesterspil og transfer

Hør lærere og ledere sætte ord på hvad musikken og orkesterspillet giver børnene og deres skole.

Optagelser fra OrkesterMesterFest i DR-byen 2019.