Bliv klogere på os …

OrkesterMester er en organisation, der sigter på at opdyrke skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et.

OrkesterMester er hele klasser, der spiller.

Modellen forudsætter en egen-investering for kommunen: Musikskolens ledelse og skolens ledelse har fælles ansvar for, at OrkesterMester-forløbet forankres i forvaltning og kommunalbestyrelse med hensyn til lærerlønstimer, undervisningsmaterialer og lokaler. Egen-investering vil være minimum 400.000 kr. samlet over de første 4 år.

OrkesterMester samarbejder med DR Symfoniorkester, Cph Phil, Odense Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester.

Formål

Formålet er at sikre Selvtillid, Sammenhold, Skolestolthed og Spilleglæde til børn, og deres familier, skoler og kommuner.

Gennem musikken forsøger vi at:

– udvikle og fremme børns musikalske og instrumentale evner og kundskaber.

– fremme det lokale musikmiljø.

– udvikle børns erkendelse og fantasi med orkestret som ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

– give tillid til egne muligheder gennem mestring i orkestret.

Vi ønsker at skoleorkestre skal kunne findes i alle landets kommuner.

ORGANISATION

Projektejer: Danske Musik- og Kulturskoler 

Partnere:  Skolelederforeningen og DR SymfoniOrkestret 

Bidragsydere: Nordea-fonden, Augustinus Fonden og Kulturministeriet 

Styregruppen: 

Thomas Winther, Formand, Dansk Musik- og Kulturskoler, thomas.winther@koege.dk

Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen, dora@skolelederne.org

Mette Storgård Jensen, Projektleder DR Musikariet, DR Koncerthuset. mjme@dr.dk

Lotte Trangbæk Generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler, lt@dmkskoler.dk

Karen Johansen, Formand Musiklærerforeningen, karen@musiklaererforeningen.dk

OrkesterMester er støttet af Nordea-fonden, Augustinus Fonden og er en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022.

MUSIKHANDLINGSPLAN

I forbindelse med Kulturminister Mette Bocks lancering af Musikhandlingsplanen for 2019-2022 blev det offentliggjort, at OrkesterMester modtager et tilskud på 10 millioner kroner til en udvidelse af det eksisterende projekt.

Projektejer af OrkesterMester “Danske Musik- og Kulturskoler” har sammen med “Slots- og Kulturstyrelsen” udformet OrkesterMester Strategi 2019-2022 som er rammeaftalen for udmøntning af de kulturministerielle midler. Som supplement til rammeaftalen er udformet Tillæg til Strategi som beskriver kriterierne for deltagelse.

I perioden september 2019 til 27. januar 2020 har det været muligt for skoler at søge optag i OrkesterMester. Ansøgningerne forventes færdigbehandlet medio februar 2020 og offentliggøres 27. februar. De nye OrkesterMester-skoler starter op fra skoleåret 2020-2021.

NORDEA-FONDEN

Daværende organisation “Danske Musik og Kulturskoleledere” – i 2019 sammen med DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning) samlet i organisationen “Danske Musik- og Kulturskoler” – indgik i 2017 aftale med Nordea-fonden omkring en bevilling på 3,45 millioner kr. til opstart af OrkesterMester i Danmark.

Med lancering på Kulturmødet på Mors efteråret 2018, startede ni skoler op med estimeret 550 deltagende børn. August 2019 blev antallet af børn udvidet til 1100 børn i de eksisterende projekter.

2,5 millioner af Nordea-fondens midler er budgetteret til indkøb af musikinstrumenter. De resterende midler er budgetteret til events, herunder dækning af transport og materialer til OrkesterMesterFester sammen med DR SymfoniOrkestret, kurser, kommunikation og projektledelse. Midlerne dækker de først to sæsoner af OrkesterMester og forventes at være brug planmæssigt pr. 1. juli 2020.

Fra august 2020 overgår de ni OrkesterMester-skoler til de kulturministerielle midler fra Musikhandlingsplanen 2019-2022

OrkesterMester har været i gang siden efteråret 2018. Se nedenstående videoer og bliv klogere på hvad OrkesterMester er, og hvilken forskel det gør for børn og skoler at være en del af OrkesterMester.

Sammen om musikken

Musik er noget vi gør sammen og støtter op om sammen. Hør børn og voksne give deres perspektiver på hvad Sammenspil og Sammenhold gør for Spilleglæde og Skolestoltheden.

Optagelser fra Gungehussskolen i Hvidovre februar 2020

Hvorfor orkesterinstrumenter i folkeskolen

Se hvilke tanker og overvejelser man gør på Hvinningdalskolen i Silkeborg og hør hvordan det lyder når 80 børn spiller.

Optagelser produceret af Kulturministeriet i forbindelse med lanceringen af Musikhandlingsplanen 2019-22.

Hvad siger børnene?

Hør OrkesterMester-børnenes oplevelser på at være en del af OrkesterMester, samt det at spille sammen med DR SymfoniOrkestret.

Optagelser OrkesterMesterFest i DR-byen 2019.

Orkesterspil og transfer

Hør lærere og ledere sætte ord på hvad musikken og orkesterspillet giver børnene og deres skole.

Optagelser fra OrkesterMesterFest i DR-byen 2019.